naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Program javnih potreba

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90., 27/93. i 38/09.) propisano je da Županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom području, te Županiju kao cjelinu.

Slijedom njega, Županija je donijela i svoju  Odluku o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/15. i 8/16.).

Osječko-baranjska županija svake godine objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije koji se objavljuje u "Glasu Slavonije" i na ovim stranicama.

Slijedom toga Skupština Osječko-baranjske županije donosi godišnji Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum