naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Kulturno vijeće

Temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04., 44/09. i 68/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 7. sjednici 29. studenoga 2004. godine Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije .

Funkcija je Kulturnog vijeća unapređivanje, očuvanje, zaštita te poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu u skladu s odredbama Zakona o kulturnim.

Djelokrug rada Vijeća ostvaruje se:

  • predlaganjem ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje,
  • predlaganjem programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Osječko-baranjske županije,
  • predlaganjem mjera za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao i kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva uopće, a posebno stvaralaštva mladih,
  • predlaganjem mjera koje omogućuju javnosti Osječko-baranjske županije upoznavanje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi i drugih hrvatskih područja i drugih zemalja i naroda,
  • ostvarivanjem utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Kulturno vijeće ima predsjednika i 10 članova koje, na temelju javnog poziva, imenuje Skupština Osječko-baranjske županije, na vrijeme od četiri godine, iz reda kulturnih djelatnika i umjetnika koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano, a koji su utvrđeni Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije.

Članovi Kulturnog vijeća su:  Josip Uglik, predsjednik te članovi Vesna Božić-Drljača, Miroslav Čabraja, Damir Doležal, Dean Kopri, Darko Kovačević, Vesna Mores, Drago Stojaković, Damir Šenk, Stjepan Tomaš i Srećko Vuković.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum