naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 26. studenog 2015.

Osnovne škole

Na području Županije ima ukupno 72 osnovne škole i to 20 osnovnih škola čiji je osnivač Grad Osijek te 52 osnovne škole čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. U sastavu matičnih škola je i 105 područnih škola.

Mrežu osnovnih škola na području Županije čine:

1. OSNOVNA ŠKOLA SVETE ANE U OSIJEKU

31000 Osijek, Sv.Ane 2
tel: 031-372-745
fax: 031-372-744
e-mail: os-osijek-002@skole.t-com.hr
web: www.os-svete-ane-os.skole.hr

2. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA BECIĆA U OSIJEKU

31000 Osijek, Vij.A.Cesarca 36
tel: 031-375-644
fax : 031-375-645
e-mail: os-osijek-005@skole.t-com.hr
web: os-vbecica-os.skole.hr

3. OSNOVNA ŠKOLA FRANJE KREŽME U OSIJEKU

31000 Osijek, Školska 3tel: 031-212-960
fax : 031-215-268
e-mail: os-osijek-003@skole.t-com.hr
web: os-fkrezme-os.skole.hr

4. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA U OSIJEKU

31000 Osijek, I. Gundulića 5/a
tel: 031-202-744
fax : 031-202-744
e-mail: os-osijek-004@skole.t-com.hr
web: os-amihanovica-os.skole.hr

5. OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" U OSIJEKU

31000 Osijek, Sjenjak 7
tel: 031-574-914
fax : 031-574-913
e-mail: os-osijek-006@os.t-com.hr; osmladost@gmail.com
web: os-mladost-os.skole.hr

6. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA U OSIJEKU

31000 Osijek, Frankopanska 64
tel: 031-505-820
fax : 031-575-125
e-mail: os-osijek-007@skole.t-com.hr
web: os-fkfrankopana-os.skole.hr

7. OSNOVNA ŠKOLA VIJENAC U OSIJEKU

31000 Osijek, Vij. I. Meštrovića 36
tel: 031-204-232
fax : 031-204-233
e-mail: os-osijek-008@skole.t-com.hr
web: os-vijenac-os.skole.hr

8. OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE U OSIJEKU

31000 Osijek, Crkvena 23
tel: 031-506-176; 031-506-175
fax : 031-501-214
e-mail: os-osijek-010@skole.htnet.hr
 

9. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA U OSIJEKU

31000 Osijek, Krstova 99
tel: 031-503-800; 031-506-236
fax : 031-505-340
e-mail: osnovna.skola.ljudevita.gaja@os.htnet.hr
 

10. OSNOVNA ŠKOLA "TIN UJEVIĆ" U OSIJEKU

31000 Osijek, Opatijska 46
tel: 031-561-212
fax : 031-561-210
e-mail: os-osijek-012@skole.htnet.hr
 

11. OSNOVNA ŠKOLA "GRIGOR VITEZ" U OSIJEKU

31000 Osijek, Korčulanska 1
tel: 031-503-416
fax : 031-506-676
e-mail: os-osijek-011@skole.htnet.hr
 

12. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA šENOA U OSIJEKU

31000 Osijek, Drinska 14
tel: 031-273-995
fax : 031-271-842
e-mail: os-osijek-015@skole.htnet.hr
 

13. OSNOVNA ŠKOLA "DOBRIŠA CESARIĆ" U OSIJEKU

31000 Osijek, Neretvanska 10
tel: 031-273-118
fax : 031-272-938
e-mail: os-osijek-014@skole.htnet.hr
 

14. OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA U OSIJEKU

31000 Osijek, Kalnička 48
tel: 031-303-833
fax : 031-303-533
e-mail: os-osijek-018@skole.htnet.hr
 

15. OSNOVNA ŠKOLA "RETFALA" U OSIJEKU

31000 Osijek, Kapelska 52/a
tel: 031-378-011
fax : 031-378-012
e-mail: os-osijek-019@skole.htnet.hr
 

16. OSNOVNA ŠKOLA VIšNJEVAC

31220 Višnjevac, Crni put 41
tel: 031-351-416
fax : 031-352-416
e-mail: os-visnjevac-017@skole.htnet.hr
 

17. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPOVAC

31221 Josipovac, Osječka 77/a
tel: 031-358-688
fax : 031-358-688
e-mail: os-osijek-016@skole.t-com.hr
 

18. OSNOVNA ŠKOLA TENJA

31207 Tenja, Svete Ane 2
tel: 031-290-922
fax : 031-290-211; 031-295-133
e-mail: os-osijek-013@skole.htnet.hr
 

19. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "IVAN ŠTARK"

31000 Osijek, Drinska 12/b
tel: 031-274-811
fax : 031-274-812
e-mail: os-osijek-001@skole.htnet.hr
 

20. PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH

31000 Osijek, Drinska 12/a
tel: 031-274-339
fax : 031-274-340
e-mail: os-osijek-021@skole.htnet.hr
 

21. OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE U ČEPINU

31431 Čepin, Kr.Zvonimira 100
tel: 031-282-603; 031-382-604
fax : 031-382-602
e-mail: oskrleza@skole.t-com.hr
 

22. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR U ČEPINU

31431 Čepin, Kalnička 17
tel: 031-383-456
fax : 031-383-455
e-mail: os-cepin-001@skole.htnet.hr
 

23. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA U VLADISLAVCIMA

31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 75
tel: 031-391-013
fax : 031-391-016
e-mail: os-vladislavci-002@skole.htnet.hr
 

24. OSNOVNA ŠKOLA MILKA CEPELIĆA U VUKI

31403 Vuka, M.Cepelića
tel: 031-389-213
fax : 031-389-455
e-mail: os-vuka-001@skole.htnet.hr
 

25. OSNOVNA ŠKOLA "ANTUNOVAC"

31216 Antunovac, školska 15
tel: 031-278-456
fax : 031-278-456
e-mail: os-antunovac-001@skole.t-com.hr
 

26. OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO

31204 Bijelo Brdo, Nikole Tesle 71
tel: 031-597-011
fax : 031-597-011
e-mail: os-bijelo-brdo-002@skole.htnet.hr
 

27. OSNOVNA ŠKOLA DALJ

31226 Dalj, Zagrebačka bb
tel: 031-590-195
fax : 031-590-133
e-mail: os-dalj-001@skole.htnet.hr ; osdalj@skole.htnet.hr
 

28. OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO

31215 Ernestinovo, školska 1
tel: 031-270-213
fax : 031-270-213
e-mail: os-ernestinovo-001@skole.t-com.hr
 

29. OSNOVNA ŠKOLA LASLOVO

31214 Laslovo, školska 1
tel: 031-289-003
fax : 031-289-003
e-mail: os-laslovo-korog-002@skole.htnet.hr
 

30. OSNOVNA ŠKOLA "AUGUST HARAMBAšIĆ" U DONJEM MIHOLJCU

31540 Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1
tel: 031-631-373
fax : 031-631-073
e-mail: os-donji-miholjac-001@skole.htnet.hr
 

31. OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL U PODGAJCIMA PODRAVSKIM

31552 Podgajci Podravski, Vl.Nazora 185
tel: 031-621-250
fax : 031-621-251
e-mail: os-podgajci-podravski-002@skole.htnet.hr
 

32. OSNOVNA ŠKOLA "MATIJA GUBEC" U MAGADENOVCU

31542 šljivoševci - Magadenovac, školska bb
tel: 031-647-160
fax : 031-647-120
e-mail: os-magadenovac-001@skole.htnet.hr
 

33. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA U VILJEVU

31531 Viljevo, Kralja Tomislava 1
tel: 031-644-444
fax : 031-644-444
e-mail: os-viljevo-001@skole.htnet.hr
 

34. OSNOVNA ŠKOLA BUDROVCI

31400 Budrovci, Gupčev trg 8
tel: 031-833-407
fax : 031-833-149; 833-400
e-mail: os-budrovci-001@skole.t-com.hr
 

35. OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" U ĐAKOVU

31400 Đakovo, Kralja Tomislava 25
tel: 031-813-572
fax : 031-813-282
e-mail: os-djakovo-002@skole.t-com.hr
 

36. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA U ĐAKOVU

31400 Đakovo, Trg N.š.Zrinskog 4
tel: 031-816-828
fax : 031-816-665
e-mail: os-djakovo-004@skole.t-com.hr
 

37. OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR" U ĐAKOVU

31400 Đakovo, Kralja Tomislava 18
tel: 031-813-580
fax : 031-813-406
e-mail: os-djakovo-003@skole.htnet.hr
 

38. OSNOVNA ŠKOLA DRENJE

31418 Drenje, Gajeva 28
tel: 031-862-004
fax : 031-862-003
e-mail: os-drenje-001@skole.t-com.hr
 

39. OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI

31415 Đakovački Selci, Vl.Nazora 24
tel: 031-832-005
fax : 031-832-005
e-mail: os-selci-djakovacki-005@skole.htnet.hr
 

40. OSNOVNA ŠKOLA GORJANI

31422 Gorjani, Bolokan 20
tel: 031-853-512
fax : 031-853-009
e-mail: os-gorjani-001@skole.htnet.hr
 

41. OSNOVNA ŠKOLA "JOSIP KOZARAC" U JOSIPOVCU PUNITOVAČKOM

31424 Josipovac Punitovački, Braće Banas 2
tel: 031-861-585
fax : 031-861-313
e-mail: os-josipovac-punitovacki-001@skole.t-com.hr
 

42. OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ"

31416 Levanjska Varoš, Glavna 62
tel: 031-864-369
fax : 031-864-003
e-mail: os-levanjska-varos-001@skole.htnet.hr
 

43. OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC U PIšKOREVCIMA

31417 Piškorevci, Preobražen.trg 11
tel: 031-854-464
fax : 031-854-769
e-mail: os-piskorevci-006@skole.htnet.hr
 

44. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA U SEMELJCIMA

31402 Semeljci, školska 21
tel: 031-856-081
fax : 031-856-247
e-mail: os-semeljci-001@skole.htnet.hr
 

45. OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" U STRIZIVOJNI

31410 Strizivojna, B.Radić 166
tel: 031-831-357
fax : 031-831-013
e-mail: os-strizivojna-001@skole.t-com.hr
 

46. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U TRNAVI

31411 Trnava, Braće Radić 1
tel: 031-863-043
fax : 031-863-209
e-mail: os-trnava-001@skole.htnet.hr
 

47. OSNOVNA ŠKOLA LUKA BOTIĆ U VIšKOVCIMA

31401 Viškovci, Omladinska 4
tel: 031-857-320
fax : 031-857-022
e-mail: os-viskovci-001@skole.htnet.hr
 

48. OSNOVNA ŠKOLA BRATOLJUBA KLAIĆA U BIZOVCU

31222 Bizovac, Braće Radića 41
tel: 031-675-315
fax : 031-675-688
e-mail: os-bizovac-001@skole.t-com.hr
 

49. OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA U BELIšĆU

31551 Belišće, Kralja Tomislava 196
tel: 031-663-730
fax : 031-663-730
e-mail: os-belisce-001@skole.t-com.hr
 

50. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA U VALPOVU

31550 Valpovo, I.L.Ribara 3
tel: 031-652-641;651-576
fax : 031-654-576
e-mail: os-valpovo-001@skole.htnet.hr
 

51. OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI

31208 Petrijevci, Republike 110/A
tel: 031-395-045
fax : 031-395-747
e-mail: os-petrijevci-001@skole.htnet.hr
 

52. OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ U KOšKI

31224 Koška, Trg. dr. Franje Tuđmana 5
tel: 031-681-031
fax : 031-681-602
e-mail: os-i.b.mazuranic@os.t-com.hr
 

53. OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI

31550 Ladimirevci, Đ.Maričića-Munje 21
tel: 031-671-066
fax : 031-671-066
e-mail: os-ladimirevci-002@skole.htnet.hr
 

54. OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ U NAšICAMA

31500 Našice Našice, A.Cesarca 18
tel: 031-613-357
fax : 031-613-749
e-mail: os-dore.pejacevic@os.t-com.hr
 

55. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA U NAšICAMA

31500 Našice, Ulica Matice Hrvatske 1
tel: 031-615-271
fax : 031-617-850
e-mail: osnovna.skola.kralja.tomislava.nasice@os.htnet.hr
 

56. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U ĐURĐENOVCU

31511 Đurđenovac, Kardinala A.Stepinca bb
tel: 031-601-079
fax : 031-601-530
e-mail: os-djurdjnovac-001@skole.htnet.hr
 

57. OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA U PODGORČU

31433 Podgorač, H.Juhna 8
tel: 031-698-005
fax : 031-698-009
e-mail: os-podgorac-001@skole.htnet.hr
 

58. OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRNJIKA SLOVAKA U JELISAVCIMA

31225 Jelisavac, I.B.Slovaka 37
tel: 031-605-464
fax : 031-605-011
e-mail: os-jelisavac-002@skole.htnet.hr
 

59. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA U FERIČANCIMA

31512 Feričanci, Trg Matije Gupca 9
tel: 031-603-018; 603-518
fax : 031-604-306
e-mail: os-fericanci-001@skole.htnet.hr
 

60. OSNOVNA ŠKOLA "DR. FRANJO TUĐMAN" U BELOM MANASTIRU

31300 Beli Manastir, Svetog Martina 16
tel: 031-703-780
fax : 031-701-460
e-mail: os-beli-manastir-002@skole.htnet.hr
 

61. OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31327 Bilje, školska 8
tel: 031-750-018
fax : 031-750-058
e-mail: os-bilje-001@skole.t-com.hr
 

62. OSNOVNA ŠKOLA ČEMINAC

31325 Čeminac, Kolodvorska 48
tel: 031-756-038
fax : 031-756-041
e-mail: os-ceminac-001@skole.htnet.hr
 

63. OSNOVNA ŠKOLA DARDA

31326 Darda, školska 9
tel: 031-740-519
fax : 031-740-699
e-mail: os-darda-001@skole.htnet.hr
 

64. OSNOVNA ŠKOLA DRAŽ

31305 Draž, Ive Lole Ribara 1
tel: 031-736-359
fax : 031-736-359
e-mail: os-draz-001@skole.t-com.hr
 

65. OSNOVNA ŠKOLA JAGODNJAK

31324 Jagodnjak, Borisa Kidriča 57
tel: 031-745-063
fax : 031-745-027
e-mail: os-jagodnjak-002@skole.htnet.hr
 

66. OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI

31309 Kneževi Vinogradi, Glavna 44
tel: 031-730-661
fax : 031-730-661
e-mail: os-knezevi-vinogradi-001@skole.htnet.hr
 

67. OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC

31303 Popovac, Vl.Nazora 26
tel: 031-728-384
fax : 031-728-119
e-mail: os-popovac-001@skole.htnet.hr
 

68. OSNOVNA šKOLA ŠEĆERANA U BELOM MANASTIRU

31300 B.Manastir, Ulica žrtava Domovinskog rata 27
tel: 031-725-004; 725-311
fax : 031-725-384
e-mail: os-secerana-001@skole.htnet.hr
 

69. OSNOVNA ŠKOLA ZMAJEVAC

31307 Zmajevac, športska 2/a
tel: 031-734-173; 734-233
fax : 031-734-393
e-mail: os-zmajevac-002@skole.t-com.hr
 

70. OSNOVNA ŠKOLA LUG

31328 Lug, školska 6
tel: 031-754-191
fax : 031-754-002
e-mail: os-lug-003@skole.htnet.hr

71. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KONTESA DORA" NAŠICE

31500 Našice Našice, Dore Pejačević 2
tel./fax  031-611-002, 031-613-574
e-mail: kontesadora@gmail.com
web: kontesadora.hr

72. OSNOVNA ŠKOLA SATNICA ĐAKOVAČKA

31421 Satnica Đakovačka , Ulica bana Josipa Jelačića 6

 


 

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum