naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Ustanove predškolskog odgoja

Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi organiziran je na području Županije u 26 predškolskih ustanova koje zajedno imaju 53 vrtića i 29 područnih vrtića. Mrežu predškolskih ustanova na području Županije čine:

1.    DJEČJI VRTIĆ OSIJEK

Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek
Tel: 031/204-700; Fax: 031/204-701
E-mail: cpo@os.t-com.hr
Web: www.vrticiosijek.hr

Rad je organiziran u dječjim vrtićima:
•    Dječje jaslice „Cvrčak“, Strossmayerova 145, 31000 Osijek; Tel: 031/ 304 – 199
•    Dječji vrtić i jaslice „Jelenko“, Bele Bartoka 55a, 31000 Osijek; Tel: 031/ 302 – 451
•    Dječji vrtić i jaslice „Josipovac“,M. Marulića 18a,31220 Josipovac; Tel:031/354 -000
•    Dječji vrtić „Latica“, Vijenac Augusta Cesarca 15A , 31000 Osijek; Tel:031/375-233
•    Dječji vrtić „Sunčica“, Kolodvorska 61a, 31000 Osijek; Tel: 031/301-655
•    Dječji vrtić „Kockica“, Vijenac lipa bb, 31000 Osijek; Tel: 031/ 280 – 125
•    Dječji vrtić „Pčelica“, Gacka 1a, 31000 Osijek; Tel:031/271-472
•    Dječji vrtić i jaslice „Potočnica“,  I. Kršnjavog 29, 31000 Osijek;Tel: 031/ 358 – 866
•    Dječji vrtić „Sjenčica“, Sjenjak 8, 31000 Osijek; Tel: 031/574-644
•    Dječje jaslice „Tratinčica“, Gacka 1b, 31000 Osijek; Tel: 031/271-473
•    Dječji vrtić „Bambi“, P. E. Savojskog 4, 31000 Podravlje; Tel: 031/286-133
•    Dječji vrtić i jaslice „Bubamara“, P. Pejačevića 21, 31000 Osijek; Tel: 031/369-255
•    Dječji vrtić i jaslice „Jabuka“, Vij. I. Česmičkog 7a, 31000 Osijek;Tel: 031/505-426
•    Dječji vrtić „Radost“, Zagrebačka 10, 31000 Osijek; Tel: 031/208-022
•    Dječji vrtić i jaslice „Vedri dani“, L. Jägera 16, 31000 Osijek, Tel: 031/211-689
•    Dječji vrtić „Ivančica“, I. Tijardovića 4, 31000 Osijek, Tel: 031/506-140
•    Dječji vrtić „Jaglanec“, Krstova 99a, 31000 Osijek, Tel: 031/504-830
•    Dječji vrtić „Mak“, Vijenac Murse 8, 31000 Osijek, Tel: 031/504-337
•    Dječji vrtić „Ribica“, Osječka 64, 31000 Sarvaš, Tel: 031/588-433
•    Dječji vrtić i jaslice „Stribor“, Vij. I. Meštrovića 7, 31000 Osijek; 031/204-706
•    Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“, Ul. Grada Vukovara 2, 31431 Čepin;Tel: 031/380-295
•    Dječji vrtić „Nevičica“, Opatijska 68a, 31000 Osijek; Tel: 031/563-800
•    Dječji vrtić i jaslice „Maslačak“, Velaluška bb, 31000 Osijek; Tel: 031/564-753
•    Dječji vrtić „Krijesnica“, Korčulanska 3, 31000 Osijek; Tel: 031/508-727
•    Dječji vrtić „Kosjenka“, Ul.K. Petra Svačića, 31000 Osijek; Tel: 031/580-286
•    Dječji vrtić „Vrapčić“, V. Mačeka 10, 31207 Tenja, Tel: 031/290-933

U sastavu Dječjih vrtića Osijek djeluju i vrtići pri školama:

•    Dječji vrtić „Vuka“, M. Cipelića 1, 31403 Vuka; 031/389-213
•    Dječji vrtić „Vladislavci“, Kralja Tomislava 75, 31403 Vladislavci; Tel: 031/391-016

2.    DJEČJI VRTIĆ „MARIJA PETKOVIĆ“ ZAGREB, PODRUŽNICA OSIJEK
       Bakarska 1,  31000 Osijek
       Tel: 031/500-612
       E-mail: djecji.vrtic.marija.petkovic@os.t-com.hr
       Web: www.marijapropetog.hr

3.    DJEČJI VRTIĆ „BOBITA“ OSIJEK
                    (PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH)

         Drinska 12a, 31000 Osijek
         Tel: 031/274-339; Fax: 031/275-265
          E-mail: magyar-kozpont@pkc-madjara.t-com.hr
          Web: www.centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr


4.    DJEČJI VRTIĆ „DUGINE BOJE“ OSIJEK


Matije Antuna Reljkovića 5, 31000 Osijek
Tel: 031/201-014; Fax: 031/201-014; Mob:095/5893-848
E-mail: dugineboje@gmail.com


5.    DJEČJI VRTIĆ „LANE“ OSIJEK

Bogdanovačka 21, 31000 Osijek
Tel: 031/580-057; Mob: 091/5519-494
E-mail: info@djecji-vrtic-lane.hr
Web: www.djecji-vrtic-lane.hr


6.    DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“ VIŠNJEVAC

Nikole Šubića Zrinskog 3, 31220 Višnjevac
Tel: 031 / 351 379
E-mail: info@dvmaliprinc.hr
Web: www.dvmaliprinc.hr
 
    Dječji vrtić ima područne vrtiće:

•    Područni vrtić u OSIJEKU, A. Paradžika 3; Tel: 031 / 375 - 851
•    Područni vrtić u BATINI, Srednja 33; Tel: 031/ 735 - 504
•    Područni vrtić u ERNESTINOVU, Školska 2; Tel 031 / 270 – 836
•    Područni vrtić u LASLOVU, Kolodvorska 5; Mob: 098 / 253 – 671
•    Područni vrtić u DALJU, Bana J. Jelačića 21; Tel: 031 / 590 – 050
•    Područni vrtić u BIJELOM BRDU, Nikole Tesle 69; Tel: 031 / 597 040
•    Područni vrtić u JAGODNJAKU, Borisa Kidriča 188; Tel: 031/629-191

7.    DJEČJI VRTIĆ „HEIDI“ OSIJEK

Drinska 41, 31000 Osijek
Tel. 031/271-350
E-mail: heidi1977@gmail.com


8.     DJEČJI VRTIĆ „REGOČ“ TENJA

Luke Botića 23, 31207 Tenja
Tel/Fax: 031/293 -733
E-mail. dv.regoc@yahoo.com


9.    DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

Luke Botića 7a, 31400 Đakovo
Tel: 031/810 - 740 Fax:  031/811 – 305
E-mail: djecji-vrtic.djakovo@os.t-com.hr
Web: www.djecjivrticdjakovo.hr
        
                       Dječji vrtić ima područne vrtiće:

•    Područni vrtić „VILA“ Đakovo, Kralja Petra Krešimira 1; Tel:   031/813 583
•    Područni vrtić, I. Mažuranića 12, Tel: 031/810-339


10.    DJEČJI VRTIĆ „ZVRK“ ĐAKOVO

Katarine Zrinske 11, 31400 Đakovo
Tel: 031/822-358; Fax: 031/814-359


11.    MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ „SUNČEV SJAJ-NAZARET“ ĐAKOVO

             Frankopanska 1a, 31400 Đakovo
             Tel: 031/ 801-255, Fax: 031/801-255
             Web: www.montessori-nazaret.com

12.    DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ BELIŠĆE

            Radnička 4, 31551 Belišće
            Tel: 031 / 663-755; Fax : 031 / 662-455
            E-mail: info@vrtic-maslacak-belisce.hr
            Web: www.vrtic-maslacak-belisce.hr

                        Dječji vrtić ima područne vrtiće:
•    Područni vrtić Bizovac, Kralja Tomislava 85: Tel: 031/655-431
•    Područni vrtić Petrijevci, Republike 110a; Tel: 031/395-103

13.     DJEČJI VRTIĆ „MAZA“ VALPOVO

              Prilaz Crvenom križu 3, 31550 Valpovo
              Tel./fax: 031/651-451
              Web: www.vrticmazavalpovo.hr


14.     DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „ MOJ BAMBI“ VALPOVO


Matije Gupca 27, 31550 Valpovo
Tel/Fax: 031/650-367
E-mail. mojbambi@gmail.com


15.     DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“ DONJI MIHOLJAC

       Prilaz Stadionu 3, 31540 Donji Miholjac;
       Tel/Fax: 031/631-919
       E-mail: djecjivrticpinokio@gmail.com
       Web: www.vrtic-pinokio.hr

                   Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće:

•     Područni vrtić Črnkovci, N. Tesle 23, 31553 Črnkovci; Tel: 031/645-320
•     Područni vrtić Marijanci, Trg sv. Petra i Pavla 2, 31555 Marijanci; Tel: 031/645-110
•     Područni vrtić Rakitovica, Venoseva 5, 31543 Rakitovica; Tel: 031/646-043

 

16.     DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“ NAŠICE

Dore Pejačević 4, 31550 Našice
Tel: 031/613-215, Fax: 031/617-487
E-mail: djecji.vrtic.zvoncicnasice@os.t-com.hr
Web: www.vrtic-nasice.hr
    
             Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće:

•     Područni odjel Feričanci, Trg Matije Gupca 2, 31512 Feričanci: Tel:031/603-763
•     Područni odjel Podgorač, Hinka Juhna 6, 31433 Podgorač; Tel: 031/698-005
•     Područni odjel Donja Motičina, Matije Gupca 46, 31513 Donja Motičina;
    Tel: 031/606-333

17.     DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA“ NAŠICE

 Braće Radića 140, 31500 Našice
 Tel: 031/614-040
 E-mail: djecji.vrtic.bubamara.nasice@gmail.com


18.     DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „POTOČNICA“ NAŠICE

 Kralja Tomislava 50, 31500 Našice
 Tel: 031/617-685; Fax: 031/611-295
 E-mail: jaslice.potocnica@gmail.com


19.     DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“ ĐURĐENOVAC

 A. Stepinca 3, 31511 Đurđenovac
 Tel: 031/60-614; Fax: 031/602-422
 E-mail: djecji.vrtic.jaglac@os.t-com.hr


20.     DJEČJI VRTIĆ „TINTILINIĆ“ KOŠKA

 J. Kozarca bb, 31224 Koška
 Tel./Fax: 031/681-400
 E-mail: kristina.strazanac@os.t-com.hr


21.     DJEČJI VRTIĆ „CRČAK“ BELI MANASTIR

             Vladimira Nazora 34Am, 31300 Beli Manastir
             Tel/Fax:031/701-318

                            Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće:

•    Područni vrtić Branjin Vrh, Sv. Križa bb, 31301 Branjih Vrh; Tel: 031/725-345
•    Područni vrtić Šećerana, M. Markovića bb, 31300 Beli Manastir; Tel: 031/725-645


22.     DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ DARDA

             Žrtava Domovinskog rata 77A, 31326 Darda
             Tel: 031/ 740 – 412; Fax: 031/ 740 - 733
             E-mail: vrtic@dvradost.hr
             Web: www.dvradost.hr

23.     DJEČJI VRTIĆ „GRLICA“ BILJE

             Školska 6 ,31327 Bilje
             Tel:031/751-381; Fax:031/750-144
             E-mail: djecji.vrtic.grlica.bilje@os.t-com.hr
             Web: www.vrtic.bilje.net
 
Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće:

•    Područni vrtić Kopačevo, P. Šandora 6, 31327 Bilje,Kopačevo, Mob: 091/2232-207
•    Područni vrtić Vardarac, Školska bb, 31327 Bilje, Vardarac; Mob: 091/2232-208
•    Područni vrtić Lug, Školska 6, 31328 Lug; Mob:091/2232-209


24.    DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“ ČEMINAC

            Ulica Ljudevita Gaja 2, 31326 Čeminac
            Tel./Fax: 031/756-161
            E-mail: vrticivancica@os.t-com.hr
            Web: www.vrticivancica.hr
 
                        Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće:

•    Područni vrtić Grabovac, Grobljanska bb, 31309 Grabovac; Tel: 031/755-221
•    Područni vrtić Kozarac, Damira Furdija 14a, 31326 Kozarac; Tel: 031/757-055


25.     DJEČJI VRTIĆ „ZEKO“ KNEŽEVI VINOGRADI

Glavna 10, 31309 Kneževi Vinogradi
Tel./Fax: 031/731-012
E-mail: dv-zeko@net.hr

           Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće.

•    Područni vrtić Karanac, Kolodvorska 106, 31315 Karanac; Tel: 031/720-014
•    Područni vrtić Suza, Kiš Erne 1, 31308 Suza, Tel; 031/733-064
•    Područni vrtić Zmajevac, Športska 2a, 31307 Zmajevac, Mob: 099/6917-054


26.     DJEČJI VRTIĆ „SNJEGULJICA“ OSIJEK
 
             Krstova 44, 31000 Osijek
             Tel: 031/494-812
             E-mail: despotsnjezana@gmail.com


                         Dječji vrtić ima svoje područne vrtiće:

•    Područni vrtić Antunovac, Kralja Zvonimira bb, 31326 Antunovac;
      Mob: 097/760 0343
•    Područni vrtić Ivanovac


 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum