naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Program javnih potreba

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.) jedinice područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za materijal, energiju, komunalne i ostale usluge, tekuće održavanje, financijske i ostale nespomenute izdatke za centre socijalne skrbi na svom području. Posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđuje se minimalni standard i temeljem toga osiguravaju potrebna sredstva za ovu obvezu Županije, odnosno decentraliziranu funkciju. Županija svojom odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda i visinu sredstava centrima za socijalnu skrb na svom području.

Vlada Republike Hrvatske je, temeljem izmjena i dopuna Zakona s danom 1. siječnja 2002. godine prenijela svoja osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe Osijek, Đakovo i Beli Manastir na Županiju. Slijedom toga, posebnom odlukom osiguravaju se sredstva za minimalne standarde u djelatnosti socijalne skrbi za decentralizirane funkcije namijenjena osiguravanju potrebne razlike sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda doma. Županija svojom odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda i visinu sredstava domovima kojima je osnivač.

Izvršavajući ova određenja, Osječko-baranjska županija je Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije, utvrdila javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati sredstvima svoga proračuna u tekućoj godini.

Ove programe Županija financira nakon provedenog postupka temeljem Javnog poziva koji objavljuje na ovim stranicama.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum