naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Program javnih potreba

Županija je temeljem zakona osnivač zdravstvenih ustanova: Doma zdravlja Osijek, Doma zdravlja Đakovo, Doma zdravlja Valpovo, Doma zdravlja Donji Miholjac, Doma zdravlja Našice, Doma zdravlja Beli Manastir, Ljekarne Osijek, Ljekarne Đakovo, Ljekarne Beli Manastir, Opće županijske bolnice Našice, Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije i Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek.

Iz sredstava pomoći izravnanja u Državnom proračunu i udjela u porezu na dohodak osiguravaju se sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (izuzev ljekarni koje zbog specifičnosti djelatnosti koju obavljaju ostvaruju dobit, odnosno ne vode proračunsko računovodstvo) - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvenih djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti, a prema mjerilima i kriterijima koja posebnom odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Osijek je zdravstvena ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska, ali je od područnog i regionalnog značaja. Stoga Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom dio sredstava iz Državnog proračuna - pomoći izravnanja - decentralizira i prenosi Županiji kako bi i Županija sudjelovala u njihovu raspoređivanju.

Pored toga, Županija iz svojih izvornih sredstava financira djelatnost građanskih udruga s projektima iz područja zdravstva, obavljanje poslova mrtvozorenja, djelatnost zdravstvenog nadzora nad higijenskim prilikama na području Županije, sanitarni nadzor vode, namirnica i predmeta opće uporabe, djelatnost medicinske statistike i analize zdravstvenog stanja stanovništva te socijalno-medicinsku djelatnost Zavoda za javno zdravstvo, rad Centra za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti, i druge javne potrebe u zdravstvu.

Sva ova sredstva raspoređuju se zdravstvenim ustanovama prema Programu javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu.  

Ove programe Županija financira nakon provedenog postupka temeljem Javnog poziva koji objavljuje na ovim stranicama. 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum