naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Služba za javnu nabavu

Sjedište: 31000 Osijek, Kapucinska 40/II
Tel: (031) 221-883
Fax: (031) 221-880
e-mail: nabava@obz.hr

 

Pročelnik: Zlatko Hosu, dipl.iur.   (tel: 221-801)

 

Služba za javnu nabavu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, pravne i druge stručne poslove vezane uz postupke javne nabave i jednostavne nabave.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

  • poslove analize tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu, Županije,
  • poslove pripreme plana nabave Županije,
  • poslove izrade dokumentacije o nabavi i poziva za podnošenje ponuda,
  • poslove pripreme i provođenja postupka javne nabave i jednostavne nabave za Županiju, središnje i zajedničke javne nabave,
  • poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave i jednostavne nabave,
  • poslove izrade prijedloga akata koje donosi Župan u svojoj nadležnosti,
  • poslove vođenja informacijskih baza javne nabave i jednostavne nabave Županije,
  • poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave i jednostavne nabave,
  • poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave i jednostavne nabave Županije kao naručitelja,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum