naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Zdravstvene ustanove

Osječko-baranjska županija ima osnivačka prava nad 12 zdravstvenih ustanova na području Županije. To su:

1. DOM ZDRAVLJA OSIJEK

31000 Osijek, K. P. Krešimira IV br. 6
tel: 225-300, 225-400/ 225-330
e-mail: dz-osijek@htnet.hr

2. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

31300 Beli Manastir, Školska 5
tel: 791-101,791-100/791-111
e-mail: domzdra-bm@inet.hr

3. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC

31540 Donji Miholjac, Trg A Starčevića 25
tel: 620-160/6201-170
e-mail: ravnatelj@dz-donjimiholjac.hr

4. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO

Petra Preradovića 2, Đakovo
tel: 813-474, 813-474
e-mail: dom-zdravlja-djakovo@os.t-com.hr

5. DOM ZDRAVLJA VALPOVO

31550 Valpovo, K. P. Krešimira IV br. 4
tel: 652-555, 651-525
e-mail: dom.zdravlja.valpovo@os.htnet.hr

6. DOM ZDRAVLJA NAŠICE

31500 Našice, Bana Jelačića 6
tel: 617-803/ 617-604
e-mail: dz.nasice@os.t-com.hr

7. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Huttlerova bb
tel: 531-301/531-302
e-mail: hmp-obz@os.t-com.hr

8. POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUšANJA I GOVORA SUVAG

31000 Osijek, J.J. Strossmayera 6
tel: 283-738/283-738
e-mail: poliklinika.suvag@os.htnet.hr

9. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK

31000 Osijek, Franje Krežme 1
tel: 225-700/ 206-870
e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr

10. LJEKARNA BELI MANASTIR

31300 Beli Manastir, Imre Nagya 4
tel: 701-601/701-190
e-mail: ljekarne-bm@os.t-com.hr

11. LJEKARNA ĐAKOVO

31400 Đakovo, Pape Ivana Pavla II 26
tel: 813-213/ 811-367
e-mail: ljekarna.djakovo@os.htnet.hr

12. LJEKARNA OSIJEK

31000 Osijek, L. Jägera 24
tel: 212-342/212-338
e-mail: zlatko.pandzic@ljekarna-osijek.hr

 

Temeljem Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" broj 136/12.) osnivačka prava nad Općom županijskom bolnicom Našice 2013. godine preuzela je Republika Hrvatska.

OPĆA BOLNICA NAšICE 31500 Našice, Bana Jelačića 10
tel: 613-620/ 613-826
e-mail: ravnateljica@bolnica-nasice.t-com.hr

 

Popis zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji imaju zaključen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o obavljanju djelatnosti može se pronaći na web stranici: hzzo-net.hr (osnovno osiguranje - ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH)

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum