naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Društvene djelatnosti

Jedna od temeljnih funkcija jedinica lokalne i područne samouprave jeste zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima. Za izvršenje ove obveze u proračunima se osiguravaju potrebna financijska sredstva. Koje javne potrebe će biti financirane, utvrđuje se zakonom odnosno na zakonu utemeljenim aktima, a na županijskoj razini svake godine utvrđuje programima javnih potreba.

Pored toga, određene obveze odnose se i na javne ustanove koje obavljaju javnu službu. Na području Županije razvijena je mreža ustanova u djelatnostima obrazovanja i znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi te informiranja. Temeljem zakona ili posebnih sporazuma i ugovora na dijelu ovih ustanova Županija ima osnivačka prava.

Nositelj znanstvene djelatnosti na području Županije je Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, ali je Županija zajedno sa Sveučilištem i Gradom Osijekom zaključenjem Društvenog ugovora o osnivanju Tehnologijsko-razvojnog centra d.o.o. Osijek ("Županijski glasnik" broj 5/01.) postala suosnivač ove institucije.

Temeljem Zakona o srednjem školstvu, Županija je osnivač srednjih škola na području Županije, a temeljem Zakona o osnovnom školstvu onih osnovnih škola nad kojima osnivačka prava nisu prenesena na gradove.

Temeljem zakona Županija je suosnivač Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku sa statusom nacionalnog kazališta (s Gradom Osijekom) s kojim je zaključila i odgovarajući Sporazum o pravima i obvezama u zajedničkom financiranju rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku ("Županijski glasnik" broj 3/99 . i 1/07. ) te osnivač Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku. Temeljem Ugovora o o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe ("Županijski glasnik" broj 5/99) zaključenog s Republikom Hrvatskom i Gradom Osijekom, suosnivač je ove ustanove.

Temeljem zakona Županija je osnivač 13 ustanova zdravstvene zaštite: domova zdravlja u Osijeku, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu, Županijske bolnice u Našicama, Zavoda za javno zdravstvo u Osijeku, Hitne medicinske pomoći u Osijeku, Centra SUVAG, ljekarni u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru. U postupku sanacije 2013. godine Republika Hrvatska je privremeno preuzela osnivačka prava nad Županijskom bolnicom u Našicama. I u području socijalne skrbi u procesu decentralizacije Zakonom su osnivačka prava nad ustanovama za brigu o starijim osobama prenesena na županiju.

Odlukom o preoblikovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju poduzeća u društvenom vlasništvu p.o. Osijek u javnu ustanovu 1995. godine ("Županijski glasnik" broj 4/95. i 14/04.), Županija je preuzela osnivačka prava i nad ovom ustanovom.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum