naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Komunalno gospodarstvo

Pod komunalnim gospodarstvom razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga te financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinica lokalne samouprave kao i županije kada je to određeno Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Komunalno gospodarstvo izvorna je nadležnost općina i gradova kao jedinica lokalne samouprave.

Općine i gradovi na području Osječko-baranjske županije organizirali su obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva čiji su rezultati vidljivi iz Informacije o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije.

Visinu komunalne naknade i komunalnih doprinosa utvrđuju predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave. Navedeni prihodi su namjenski prihodi koji se troše u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture i Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Prema Zakonu, upravno tijelo županije vodi evidenciju o visini komunalne naknade (vrijednosti boda, koeficijenta zone i koeficijenta namjene), naknade za priključenje i komunalnog doprinosa (jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedine zone) u jedinicama lokalne samouprave na području županije. Isto tako, ono vodi evidenciju o visini cijena komunalnih usluga u općinama i gradovima na njezinom području, te načinu njihova obračuna i plaćanja.

Općine i gradovi na području Županije utvrdili su cijene komunalnih usluga i naknade po Zakonu o komunalnom gospodarstvu vidljive iz:

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum