naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Certifikat Croatian Investitor Friendly Region


U nastojanju stvaranja konkurentnog i privlačnog poslovnog okruženja te razvijanja vlastite osposobljenosti u pružanju usluge koja će biti znatno više od uobičajenih administrativnih poslova  Osječko-baranjska županija se uključila u projekt "Razvoj investicijskog okruženja" (ICPR).  Projekt je realiziran u suradnji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj kao dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2009.

Rezultat ispunjavanja uvjeta Projekta jest certificiranje Županije kao hrvatske regije privlačne za ulaganje (Croatian Investitor Friendly Region).

Kao kandidat za certifikat, Županija je morala potvrditi svoju spremnost organiziranjem susreta s potencijalnim ulagačima te profesionalnom i uvjerljivom prezentiranju poslovnih slučajeva, uz razumijevanje potreba ulagača i sposobnost udovoljavanja njihovim potrebama. Istovremeno je morala pokazati kako je sposobna brzo i efikasno odgovoriti na zahtjeve tržišta, ali i pomoći u rješavanju administrativnih prepreka i barijera.

S ciljem dokazivanja vlastite  spremnosti u pružanju kvalitetne usluge ulagačima, Županija je morala ispuniti zahtjeve definirane kroz informacijski, imovinski i marketinški standard.

Informacijski standard potvrđuje da Županija može udovoljiti potrebama za informiranje ulagača. Kako bi stekla uvjete za dobivanje Certifikata  Županija je u sklopu ovog standarda ispunila sljedeće zahtjeve:
  • Izradila detaljni upitnik za ocjenu potreba ulagača i utvrdila izvore odgovarajućih informacija za buduća pitanja i aktivnosti te njihovo praćenje
  • Provela  anketiranje među postojećim ulagačima u regiji, kako bi se shvatile prednosti i nedostaci regionalnog "proizvoda" i utvrdile mogućnosti širenja ili prepreke ulaganju
  • Izradila bazu podataka lokalnih dobavljača koji će pružati usluge u skladu s potrebama ciljnih ulagača
  • Pripremila analizu jednog ili više sektora s potencijalom intenzivnog rasta u Županiji.

Imovinski standard dokazuje  da Županija može ponuditi različite lokacije i objekte koji su usklađeni s  međunarodnim standardima,a koje ulagač može nadograđivati ili se u njima smjestiti uz odgovarajuću infrastrukturu i usluge, odnosno osigurati potpunu dokumentaciju za:
  • najmanje 150 ha zemljišta s komunalnom infrastrukturom u zonama, dostupnog u narednih 12 mjeseci
  • najmanje 250 ha dodatnih lokacija koje razvija, dostupnih u narednih 60 mjeseci.

Marketinški standard dokazuje  da regija ima  teritorijalnu marketinšku strategiju, strukturu za upravljanje, kao i promidžbene materijale i akcijski plan za profesionalno i atraktivno prezentiranje svog proizvoda jasno definiranim ciljnim ulagačima. Aktivnosti koje su također odrađene u okviru marketinškog standarda su:
  • izrađena je web stranice s ciljem udovoljavanja informativnim potrebama potencijalnih ulagača na najmanje dva jezika
  • izrađeni su materijali/brošure na engleskom jeziku koji promoviraju prednosti i mogućnosti u regiji


Ispunjenje svih ranije navedenih zahtjeva rezultiralo je certificiranjem Osječko-baranjske županije kao regije privlačne za ulaganje (Croatian Investitor Friendly Region) 2011. godine. S ciljem dokazivanja vlastite  spremnosti u pružanju kvalitetne usluge ulagačima, Županija je otvorila i zasebne web stranice: www.obz-invest.hr.

S ciljem zajedničkog djelovanja i usklađenog postupanja u promoviranju Osječko-baranjske županije kao hrvatske regije privlačne za ulaganja (Croatian Investor Friendly Region) aktivnostima privlačenja i pružanja pomoći prvenstveno stranim investitorima koji na njezinom području žele pokrenuti i razvijati svoje poslovanje sa što manje administrativnih prepreka, Osječko-baranjska županija je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, jedinicama lokalne samouprave na području Županije, stručnim organizacijama i institucijama potpisivanjem Sporazuma 20. lipnja 2012. godine ustanovila One-Stop Service Centar. Putem One-Stop Service Centra sudionici ovog Sporazuma će organizirano i usklađeno pružati praktičnu pomoć ulagačima u oblikovanju, pokretanju i razvoju investicijskih projekata, a osobito u pribavljanju potrebnih informacija i složenoj proceduri pribavljanja potrebnih dokumenata. Sjedište One-Stop Service Centra je u uredu Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije koji organizira njegov rad i koordinira djelovanje članova tima.

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum