naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Vodno gospodarstvo

Vode su opće dobro koje zbog svojih prirodnih svojstava imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Korištenjem voda smatra se zahvaćanje, crpljenje i uporaba površinskih i podzemnih voda za različite namjene (opskrba vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i dr.).

Radi zaštite izvorišta pitke vode od namjernog ili slučajnog onečišćenja utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta .

Poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja koja najviše ovisi o klimatskim uvjetima, a minula katastrofalna suša ukazuje na značenje navodnjavanja poljoprivrednih površina na kojima su zasijane poljoprivredne kulture za poljoprivrednu proizvodnju u vremenu velikih klimatskih promjena. Upravo stoga, s ciljem unaprjeđenja vodnog gospodarstva u funkciji poljoprivredne proizvodnje Osječko-baranjska županija donijela je Plan navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije te Program uređenja detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje na području Osječko-baranjske županije. Županija potiče i razvija projekte uređenja detaljne kanalske mreže i projekte navodnjavanja.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum