naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Koncesije u zdravstvu

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10. i 22/11.) je određeno da javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb, ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.

Na osnovi koncesije može se obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, laboratorijska dijagnostika, medicina rada i zdravstvena njega u kući.

Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno mreži javne zdravstvene službe, odnosno mreži ugovornih subjekata medicine rada, daje župan uz suglasnost resornog ministra.

O provedenom postupku dodjele koncesija na području Osječko-baranjske županije Županijskoj skupštini je podnesena posebna Informacija .

Temeljem odluke Župana i suglasnosti ministra te zaključenih ugovora o koncesiji javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije obavljaju koncesionari navedeni u Popisu koncesionara koji obavljaju javnu zdravstvenu službu na području jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.

 

Popis koncesionara po djelatnostima:

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum