Služba unutarnje revizije

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4 (ulična zgrada, I. kat desno)

Fax: (031) 221-718

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnica:

Suzana Tretinjak, mag. oec.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: (031) 221-716

 

Pomoćnica pročelnice:

mr. sc. Snježana Novoselnik

Tel: (031) 221-722

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Služba unutarnje revizije je upravno tijelo ustrojeno za obavljanje poslova unutarnje revizije u Županiji i institucijama iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske i izvanproračunske korisnike, te trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: korisnici).

U okviru svog djelokruga Služba:

- neovisno i objektivno procjenjuje sustav,

- usklađuje strateški i godišnji plan rada sa strategijom i ciljevima Županije,

- planira i obavlja pojedinačne revizije,

- daje mišljenje utemeljeno na procjeni rizika i utvrđenim nalazima,

- prati provedbu danih preporuka u izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama,

- smanjuje vjerojatnost pojave rizika i povećava kvalitetu rada,

- savjetima i mišljenjima poboljšava djelotvornost procesa upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanja poslovanjem,

- pruža savjetodavne usluge korisnicima iz prethodnog stavka,

- obavlja druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe.

 

Godišnji plan Službe unutarnje revizije u Osječko-baranjskoj županiji za 2019. godinu, donio je Župan 18. prosinca 2018. godine.

Popis institucija iz nadležnosti

Strateški plan Službe unutarnje revizije u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2019. - 2021. godine, donio je Župan 18. prosinca 2018. godine.

 

Opći akti:

- Uputa o suradnji između Osječko-baranjske županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

- Dopuna upute o suradnji između Osječko-baranjske županije i proračunskih/izvanproračunskih korisnika

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Osječko-baranjskoj županiji

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Službi unutarnje revizije:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru 

- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije 

- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru 

- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- Zakon o proračunu

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti  

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

- Priručnik za unutarnje revizore verzija 5.0

- Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije (MOPD, HIR izdanje 2017.)

Korisne poveznice:

Ministarstvo financija - Središnja harmonizacijska jedinica

 

Top