Upravni odjel za zajedničke poslove

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska ulica 4
Tel: (031) 221-666
E-mail:zajednicki@obz.hr

Pročelnik   
Bruno Vučemilović-Šimunović
Tel: (031) 221-666
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnika
Romana Mihaljević
Tel: (031) 221- 648
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelji odsjeci:

Nenad Dundović - Voditelj Odsjeka za ljudske potencijale
Tel: (031) 221- 649
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nikolina Grabić - Voditelj Odsjeka za računovodstvo, financije i pomoćno-tehničke poslove
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mladen Pejić - Voditelj Odsjeka za civilnu obranu, civilnu zaštitu, zaštitu na radu i zaštitu od požara
Tel: (031) 221-662
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dajana Barišić - Voditelj Odsjeka za informatičke poslove i uredsko poslovanje
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za zajedničke poslove obavlja normativno-pravne, upravne, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na službeničke odnosno radne odnose službenika i namještenika; rad Službeničkog suda; obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana; obračun plaća i drugih materijalnih prava i naknada te druge knjigovodstveno-računovodstvene poslove i poslove vezane za financijsko-materijalno poslovanje; investicijsko i tekuće održavanje nekretnina i opreme; obranu, zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i zaštitu na radu; uredsko poslovanje uključujući vođenje pisarnice za županijska tijela; te informatičke poslove za upravna tijela Županije koji nisu povjereni za to osnovanom Zavodu za informatiku Osijek ili drugom upravnom tijelu te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel za zajedničke poslove u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije, te zajedničke poslove iz djelokruga Upravnog odjela za potrebe obavljanja svih povjerenih poslova državne uprave.

Top