Upravni odjel za opću upravu

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-102
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pročelnica Kata Kovačević
Tel: (031) 221-102
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica Pročelnika
Jasna Šimunović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Monika Baban Broder - Voditelj Odsjeka za udruge, birače i besplatnu pravnu pomoć
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za opću upravu u okviru poslova iz samoupravnog djelokruga Županije obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja izbornog povjerenstva po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Upravni odjel za opću upravu obavlja kao povjerene poslove državne uprave sukladno posebnim propisima poslove koji se odnose na: osobna stanja građana, registar birača, udruge i zaklade, besplatnu pravnu pomoć, evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i nezavisnim vijećnicima, uključujući druge poslove državne uprave povjerene Županiji koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela, ako župan za druge poslove s obzirom na prirodu stvari ili iz drugih opravdanih razloga ne zaduži za to drugo upravno tijelo odnosno ako iz posebnih propisa ne proizlazi drugačije.

Top