V. Prosvjeta, kultura, šport i tehnička kultura, informiranje i znanost

Općenito

Školske ustanove

Ustanove kulture

Financiranje decentraliziranih funkcija

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini - 17/18.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini -17/18.
  • Pravilnik o evidentiranju podataka o rashodima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Osječko-baranjskoj županiji - 2/03.
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini - 17/18.
  • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini - 17/18.

Potpore učenicima i studentima

Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu