Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4

Tel: (031) 221-637

Fax: (031) 221-601

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.dipl.oec.

tel: 221-637

     

Zamjenik pročelnice:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., mag.iur.

tel: 221-624

Pomoćnica pročelnice:

Svjetlana Rauš, mag.iur.

tel: 221-638

Pomoćnica pročelnice:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., prof.

tel: 221-611

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture iz nadležnosti Županije.

 

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

  1. poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg školstva te brige o djeci, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa i tehničke kulture,
  2. poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  3. poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija,
  4. poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
  5. poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
  6. poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
  7. poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,
  8. poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
  9. poslove provođenja županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog standarda,
  10. druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

 

Popis zakona i ostalih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o umjetničkom obrazovanju
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca
Zakon o ustanovama
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90., 27/93. i 38/09.)
Zakon o kazalištima
Zakon o muzejima
Zakon o tehničkoj kulturi
Zakon o sportu ("narodne novine" br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 9/13., 85/15., 19/16.)
Zakon o udrugama
Zakon o javnoj nabavi

 

Top