Upravni odjel za javne financije

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska ulica 4 (ulična zgrada, I. kat desno)
Tel: (031) 221-701
Telefax: (031) 221-717
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:    
Snježana Raguž, dipl. oec.     
Tel: (031) 221-700
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnice:
- Bernardica Lovrić, dipl. oec.
Tel: (031) 221-705
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnice pročelnice:
- Gordana Tenžera, dipl. oec., pomoćnica pročelnice za računovodstvo
Tel: (031) 221-720
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Snježana Vidranski-Škorić, dipl. oec., pomoćnica pročelnice za naplatu poreza i ostalih županijskih prihoda     
Tel: (031) 221-714
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za javne financije je upravno tijelo koje obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativno-tehničke, upravne i druge poslove vezane uz proračun Županije i njezino financiranje.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
-    poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba i fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
-    poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa,
-    poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja proračunskih rashoda, vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade izvješća o izvršenju proračuna Županije,
-    poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
-    poslove pripreme financijskih dokumenata za županijska tijela kao proračunske korisnike i njihovo izvršavanje,
-    poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba čiji je osnivač Županija odnosno pravnih osoba u su/vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
-    poslove razreza i naplate županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda i
-    poslove organizacije i održavanja županijske riznice

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za javne financije:

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o lokalnim porezima

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o platnom prometu

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opći porezni zakon

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika(regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Odluka o Županijskoj riznici Osječko-baranjske županije   - 11/07.12/09.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije - 5/18.

 

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu za javne financije objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

 

 

Top