Trgovačka društva

Trgovačka društva u su/vlasništvu Osječko-baranjske županije

 • Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Osijek (vlasništvo Županije 100 %)
 • Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek (temeljem Društvenog ugovora između Županije, Grada Osijeka i Sveučilišta, suvlasništvo Županije 10,53 %)
 • Slobodna zona Osijek d.o.o. Osijek (temeljem Ugovora o osnivanju iz 1997. godine, suvlasništvo Županije 95,79 %)
 • Miholjački poduzetnički centar d.o.o. Donji Miholjac (temeljem Društvenog ugovora o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac iz 2002. godine, suvlasništvo Županije 30 %)
 • Regionalna veletržnica d.d. Osijek (suvlasništvo Županije 8,16 %)
 • ULO hladnjača d.o.o. Osijek (temeljem Društvenog ugovora između Županije i Grada Osijeka iz 2006. godine, suvlasništvo Županije 50 %)
 • Zračna luka d.o.o. Osijek (temeljem Zakona o zračnim lukama iz 1999. godine, suvlasništvo Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Županije 20 %)
 • Cesting d.o.o. Osijek (temeljem odluka Skupštine Županije o privatizaciji iz 2008. i 2009. godine, suvlasništvo Županije 39,22 %)
 • Vuka d.d Osijek (suvlasništvo Županije 30,58 %)
 • Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac (suvlasništvo Županije 26 %)
 • Odvodnja d.d. Darda (suvlasništvo Županije 26 %)
 • Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek (temeljem Društvenog ugovora iz 2015. godine, vlasništvo Županije 63 % i Vukovarsko-srijemske županije 37 %)
Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu