Izmjena energenta u OŠ B.Klaića, Bizovac

Početak radova: 2018. godina
Planirana vrijednost investicije: 1.000.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

Osnovna škola u Bizovcu grije se na lož ulje što je energetski neučinkovito. Stoga je Osječko-baranjska županija u Plan 2018. godine uvrstila potrebne radove za izmjenu energenta. U tijeku je izrada projektne dokumentacije obnove toplovodne kotlovnice i glavnog razvoda tople vode. Nakon toga pokreću se radovi za izgradnju energetski učinkovitog kotlovskog postrojenja za proizvodnju ogrijevne vode za grijanje i pripremu potrošne tople vode, loženo novim energentom prirodnim plinom umjesto postojećeg lož ulja.

Top