Dogradnja blagovaonice OŠ Bilje, Bilje

Površina: 200 m2
Početak izgradnje: 2018. godina
Planirana vrijednost investicije: 1.800.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

OŠ Bilje nema odgovarajuće uvjete za prehranu učenika te se ukazala potreba za dogradnju blagovaonice. Osječko-baranjska županija provodi niz projekata kojima je osigarala besplatnu i kvalitetniju prehranu učenicima osnovnih škola. Stoga je Osječko-baranjska županija je uvrstila izradu projektne dokumentacije te dogradnju blagovaonice u Plan 2018. godine.

Top