Upravni odjel za obrazovanje

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-637
Fax: (031) 221-601
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:   
Sandra Filipović
Tel: (031) 221-637
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik pročelnice:
Bojan Tojagić
Tel: (031) 221-641
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelji odsjeka:

Svjetlana Rauš - Voditelj Odsjeka za pravne poslove     
Tel: (031) 221-638
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Katarina Krešo - Voditelj Odsjeka za financiranje školskih ustanova
Tel: (031) 221-640
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel za obrazovanje obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na obrazovanje odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva te predškolskog odgoja, mrežu ustanova u tim djelatnostima, davanje suglasnosti odnosno mišljenja nadležnih tijela Županije o aktima odnosno prijedlozima i drugim materijalima tih ustanova, sudjelovanje u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža, javne potrebe u tim djelatnostima, opće odnosno planske akte o korištenju sredstava za decentralizirane funkcije, provođenje županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog standarda i drugih projekata u kojima sudjeluje ili je nositelj Županija te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka Upravni odjel za obrazovanje u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na odgoj i obrazovanje odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva te predškolskog odgoja, kao što su poslovi koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa, upise, evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima školskih ustanova i druge povjerene poslove državne uprave iz područja obrazovanja odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, te predškolskog odgoja.

Top