V. Prosvjeta, kultura, šport i tehnička kultura, informiranje i znanost

Općenito

Školske ustanove

Ustanove kulture

Financiranje decentraliziranih funkcija

Programi javnih potreba

  • Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20. i 4/21.
  • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20. i 4/21.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 14/20.

Potpore učenicima i studentima

Top