Potpore za savjetovanje poduzetnika

Potpora za savjetovanje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za:

  • stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim poduzetnicima,
  • mentorske usluge poduzetnicima početnicima,
  • savjetodavne usluge korisnicima poduzetničkih inkubatora.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova. Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz smatraju se troškovi:

  • rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost,
  • vanjskih suradnika.

Pravo prijave za korištenje ove potpore imaju poduzetničke potporne institucije.

 

Top