Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
 • kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,
 • nabave računalne opreme i računalnih programa,
 • licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
 • pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade    promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva. Subjekti malog gospodarstva, u smislu ove Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14. i 6/18.), su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

 

Top