Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 1/I
Tel: (031) 221-811
Telefax: (031) 221-810
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     
Upravni poslovi obavljaju se u sjedištu Upravnog odjela u Osijeku te u mjestima izvan sjedišta:
Beli Manastir, Trg Slobode 32    tel. 031/496-424
Donji Miholjac, Vukovarska 1    tel. 031/496-441
Đakovo, Pape Ivana Pavla II 4    tel. 031/496-461
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7    tel. 031/496-455
Valpovo, K. P. Krešimira IV 1    tel. 031/496-435

Pročelnik:    
Ranko Radunović, dipl.ing.arh.
Tel: (031) 221-812
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Zamjenica pročelnika:
Suzana Kovačić, dipl.ing.građ.  
Tel: (031) 221-814
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnica pročelnika za opće i pravne poslove:
Jasmina Kovačić, dipl.iur.  
Tel: (031) 221-813
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo:
Livio Međurečan, mag.ing.aedif.    
Tel: (031) 221-798
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i procjenu vrijednosti nekretnina:
mr.sc. Ivanka Orkić Krajina  
Tel: (031) 221-831
E-mail: iOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode te provođenja planskih dokumenata i gradnje iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:
-poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode, i provođenja planskih dokumenata i gradnje,
-poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
-poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela,
-poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,
-poslove održavanja i vođenja informacijskog sustava iz nadležnosti odjela,
-poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu planskih dokumenata i gradnje te zaštite okoliša i prirode,
-poslove prijema i otpreme pismena, evidentiranja spisa u osnovne evidencije uredskog poslovanja, dostavljanja spisa u rad, razvođenja i njihova odlaganja iz djelokruga Odjela u okviru provedbe planskih dokumenata i gradnje,
-poslove u svezi s provođenjem propisa o procjeni vrijednosti nekretnina,
-druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

 Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu:

Propisi iz područja gradnje

Propisi iz područja prostornog uređenja

Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

Propisi iz područja procjene vrijednosti nekretnina

Top