Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj strategije, plana, programa ili zahvata, samog i s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti provodi se za strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu strategije, plana, programa ili zahvata, koja sama ili s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti za strategije, planove, programe i zahvate provodi se u skladu s odredbama članaka 24. do 51. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Ocjena prihvatljivosti zahvata provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.

Zahtjev za davanjem mišljenja o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene za zahvat

Zahtjev za davanjem mišljenja o ocjeni prihvatljivosti Strategije, Plana ili Programa za ekološku mrežu

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene za Strategiju, Plan ili Program

O tijeku i ishodu postupka Ocjene prihvatljivosti čija je provedba u nadležnosti ovoga upravnog tijela javnost i zainteresirana javnost obavještava se putem internetske stranice Osječko-baranjske županije.

Način sudjelovanja zainteresirane javnosti (pdf)

 

Postupci prethodne ocjene u nadležnosti OBŽ

2021. godina
2020. godina

2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina

 

Postupci Glavne ocjene u nadležnosti OBŽ

2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina

 

Top