Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe građevinskog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem (Lokacija:  Budrovci)

Univerzal d.o.o., Đakovo, V. Nazora 68

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe otpada postupcima R9, R13 i PU te druge obrade postupkom PP (Lokacija:  Đurđenovac, Trg dr. F. Tuđmana 1)

Kemo d.o.o., Zagreb, Klaićeva 66

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe otpada postupkom R13 i druge obrade postupkom PP (Lokacija:  Osijek, Vukovarska 308)

Slavonija metali d.o.o., Osijek, Vukovarska 308

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe otpada postupkom R13 i druge obrade postupkom PP (Lokacija:  Josipovac, Osječka 215)

Folding d.o.o., Osijek, Sjenjak 123

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe otpada postupkom R13 (Lokacija:  Đakovo, Makarska 17)

PZ Branitelj EKO, Majar, Donji Majar 21

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe otpada postupkom R13, i zbrinjavanja otpada postupcima D9 i D15 (Lokacija:  Tenja, J. Kozarca 25)

Excido d.o.o., Tenja, J. Kozarca 25

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i druge obrade postupcima S, R12, R13, R3 i PP (Lokacija: Osijek, Zapadno predgrađe 21)

Drava international d.o.o., Osijek, S. Radića 15

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanje postupkom S, druge obrade postupkom PP i oporabe postupkom R13 (Lokacija: Osijek, Vukovarska 436)

Dankor d.o.o., Osijek, Vukovarska 436

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupkom R3 (Lokacija: Hrastin, D. Cesarića 1)

Mico d.o.o., Osijek, Dobra 33

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanje postupcima S i IS, oporabe postupkom R13 i druge obrade postupkom PP (Lokacija: Valpovo, Starovalpovački put 36a)

Rezač obrt, Harkanovci, M. Gupca 143

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe postupcima R3, R5, R12, R13 i PU i zbrinjavanja postupkom D15 (Lokacija: Osijek, Vukovarska 229d)

Eko-flor plus d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180c 

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R13 i R3

DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće, Vijenac S. H. Gutmana 30

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada postupcima S, IS, R13 i D15 (Lokacija: Osijek, M. Divalta 320)

Accumular d.o.o., Vukovar, dr. F. Tuđmana 15

Top