Dozvole za gospodarenje otpadom

Pravna i fizička osoba-obrtnik prije početka obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom treba ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13. i 73/17.). Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izdaje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na području županije. Zahtjev za izdavanje dozvola: https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/dozvole-i-odobrenja/1293

 

Korisni linkovi za otpad:

https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/1271

Propisi iz područja otpada:

https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281

Zahtjevi i upute za upis u očevidnike:

https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/ocevidnici/1283

 

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom: http://regdoz.azo.hr/Reports/DozvoleGospodarenjeOtpadom.aspx

Revizija dozvola

Top