Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

 

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije 

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije održana je od 27. srpnja do 4. kolovoza 2020. godine.

Izvješće o javnoj raspravi IV. ID PPOBŽ

Više informacija o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 

 

 

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top