Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine infrastrukturne namjene - Kabel KB 10(20) Kv priključni za ŽSTS 10(20)/0,4 Kv Satnica Đakovačka 2 i Kabel KB 10(20) Kv priključni za KTS 10(20)/0,4 Kv Satnica Đakovačka 8

rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene - dijela lokalne ceste LC 44111, Ulica Pobjede u Laslovu

građenje građevine infrastrukturne namjene, izgradnja nerazvrstane ceste u Zadružnoj ulici u Laslovu

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

građenje građevine infrastrukturne namjene - biciklistička staza, pješačko-biciklistička staza i pješačko-biciklistički most u Vuki

 

Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu