Objava izvršnih lista podnositeljima prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini (datum objave 31. ožujka 2021.)

OBJAVA IZVRŠNIH LISTA PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2021. GODINU

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije utvrdio je, sukladno članku 16. stavku 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18. i 98/19.), izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2021. godinu te iste objavila na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 31. ožujka 2021. godine.

Izvršne Liste prvenstva sastavljene su od pravodobno podnesenih i urednih prijava za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje ("Narodne novine", broj 14/19.).

Lista prvenstva utvrđena je prema pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja i to kako slijedi:

  1. Izvršna Lista prvenstva za model A – stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu

Lista prvenstva za 2021. – model A

  1. Izvršna Lista prvenstva za model B – stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju

Lista prvenstva za 2021. – model B

  1. Izvršna Lista prvenstva za model C – stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana u državnom vlasništvu

Lista prvenstva za 2021. - model C

  1. Izvršna Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće

Lista prvenstva za 2021 – model D

  1. Izvršna Lista prvenstva za model E – stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika, odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika

Lista prvenstva za 2021. – model E

  1. ožujka 2021. godine.
Top