Obrasci - zdravstvo i socijalna skrb

JEDNOKRATNA POMOĆ

Zahtjev za jednokratnu pomoć

 

OBITELJSKI DOMOVI

Zahtjev za obiteljske domove

 

SOCIJALNE USLUGE

Zahtjev za socijalne usluge

 

UDRUGE

UD1 - obrazac za prijavu projekta/programa udruga (opisno)

UD2 - obrazac za prijavu projekta/programa udruga (financijski plan)

UD3 - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (opisno)

UD4 - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (financijsko)

Obrazac vrednovanja programa/projekta

 

BRANITELJI

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 1

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 2

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 3

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 4

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 5

Naknada za nezaposlene - obrazac broj 1

Naknada za nezaposlene - obrazac broj 2

Naknada za nezaposlene - obrazac broj 3

Naknada za nezaposlene - obrazac broj 4

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranjabranitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

ZAHTJEV za priznavanje prava na besplatne udžbenike

IZJAVA o korištenju prava na besplatne udžbenike

Podaci o članovima kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva u prethodnoj godini

HUMANITARNA POMOĆ

Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Obrazac 2. – Trogodišnji program rada

Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada

Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije

Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije

Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

 

ZAŠTITA ŽRTAVA RATA

Zahtjev za izdavanje uvjerenje o priznatom svojstvu, postotku i stupnju tjelesnog oštećenja i visini mjesečnih primanja

 

ZDRAVSTVO

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

 

RAD

Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar udruga

Obrazac 5 - Popis utemeljitelja udruge

Obrazac 6 - Prijava promjene podataka u Registru udruga

Obrazac 7 - Prijava prestanka djelovanja udruge

 

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju za inozemstvo

 

 

 

 

 

 

 

 
Top