OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAJUSPJEŠNIJA PO PRIVLAČENJU EU SREDSTAVA - 35 PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH ZGRADA, PROJEKT DOSTUPNIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I GOSPODARSKOG CENTRA

20171109 105753 Kopiraj Kopiraj

Osječko-baranjska županija i u 2019. godini nastavlja s uspješnim povačenjem EU sredstava.

Tako je početkom srpnja na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljeno ukupno 23 Europska projekta (22 projekta energetske obnove zgrada javne namjene te projekt Gospodarskog centra). Radi se o bespovratnim i namjenskim sredstvima koji se usmjeravaju za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Sukladno pozivu moguće je odobrenje sredstava 70% iznosa prihvatljivih troškova koje je Županija dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu ovih projekata. Ukupan iznos traženih sredstava je 17.836.579,63 kune, čime će Osječko-baranjskoj županiji pomoći u sufinanciranju projekata.

Tijekom 2018. godine kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Osječko-baranjska županija je već osigurala sufinanciranje u iznosu od 16.940.959,05 kuna za 14 projekata (13 projekata energetske obnove zgrada javnog sektora i projekt Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije).

Uz projekte Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije i Gospodarskog centra ostali projekti odnose se na energetske obnove zgrada Opće bolnice Našice, Doma za starije i nemoćne Osijek, Tehničke i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek; Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir; Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvene stanice Magadenovac; Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo; I. gimnazije Osijek; Elektrotehničke i prometne škole, Osnovne škole "Augusta Harambašić", Donji Miholjac; Osnovne škole Josipa Antuna Ćonlića, Đakovo; Osnovne škole Dore Pejačević, Našice; Osnovne škole J. J. Strossmayera, Đurđenovac; Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ zgrade razredne i predmetne nastave, Đakovo; Osnovne škole Laslovo; Osnovne škole Petrijevci; Osnovne škole Lug, Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka; Osnovne škole Lug Područne škole Vardarac, Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Područne škole Breznica Našička; Osnovne škole Petrijevci Područne škole Satnica; Osnovne škole Gorjani; Osnovne škole Milka Cepelića Područne škole Beketinci; Osnovne škole Vladimir Nazor Područne škole Čepinski Martinci; Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci; Osnovne škole kralja Tomislava, Našice; Osnovne škole Šećerana Područne škole Baranjsko Petrovo Selo; Osnovne škole Antunovac Područne škole Ivanovac; Osnovne škole Josipa Kozarca Područne Škole Koritna; Osnovne škole Josipa Kozarca Područne škole Kešinci; Osnovne škole Luka Botić, Viškovci; Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac; Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područne škole Grabovac i Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područne škole Karanac.  

            Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 148.172.961,63 kune, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 94.330.190,40 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 36.901.812,17 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ukupno je prijavljen iznos od 34.777.538,68 kuna.

Ovime se još jednom dokazuje kako je Osječko-baranjska županija među najuspješnijima u privlačenju EU sredstava.

PRIJAVLJEN PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

 

fiber optics broadband plans

 

Dostupnost širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u stalnom je porastu, ali za značajniji iskorak u ruralnim, komercijalno manje zanimljivim područjima, potrebno je iskoristiti priliku koja se pruža u okviru razvojnih fondova EU.

Sukladno tomu Osječko-baranjska županija prijavila se 10. srpnja 2019. godine na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“. Program financiranja se prije svega odnosi na ona područja Republike Hrvatske na kojima operatori nisu spremni ulagati u nove mreže jer im je trošak previsok – takozvana „bijela područja“. Radi se o investicijama u pristupnu mrežu koja se u cijelosti ili djelomično sastoji od svjetlosnih elemenata i koja omogućuje bolje pružanje širokopojasnih usluga u odnosu na postojeću.

Osječko-baranjska županija financirala je izradu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za područja, gradova Belog Manastira i Belišća. Projektno područje grada Belog Manastira, obuhvaća područje općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, a grada Belišća, područje grada Valpova te općina Bizovac i Petrijevci ukupne vrijednosti 159.000,00 kuna.

Za prijavu na javni Poziv u 2019. godini Osječko-baranjska županija financirala izradu PRŠI-ja za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, koje se nalaze u „bijelom području“. Kroz izradu PRŠI-ja za područje Osječko-baranjske županije, kao najekonomičniji investicijski model, pokazao se Investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatera koji će biti odabran za dalji razvoj Projekta. Rezultat Projekta bit će dostupnost širokopojasnoj infrastrukturi s najmanje 100 Mbit/s putem optičkog kabela za 9.991 korisnika, odnosno svih krajnjih korisnika koji se nalaze na bijelim područjima unutar definiranog prostornog obuhvata projekta, svrstanih u kategoriju privatnih, poslovnih i javnih korisnika. Od ukupnog broja korisnika kojima će se omogućiti pristup, 9.603 čine stanovi/kućanstva, a ostatak odnosno 364 poslovni i 24 javni korisnici.

Nakon javnog Poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisat će javni Poziv za sufinanciranje izgradnje infrastrukture za odabrane PRŠI-je kao i postupke javne nabave za odabir privatnog operatera/investitora.

Završena energetska obnova zgrade Područne škole Petlovac na adresi Rade Končara 29, Petlovac, Osnovne škole Šećerana, Šećerana

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Područne škole Petlovac te je obavljen tehnički pregled zgrade čime je uspješno završen ovaj projekt.

Projektom rekonstrukcije izvedena je toplinska izolacija cijelog pročelja i svih zidova prema negrijanom tavanu kao i rekonstrukcija cjelokupnog  krovišta. Radovi su izvedeni i na zamjeni starih prozora novima, a dodatna ušteda energije osigurana je kroz rekonstrukciju sustava grijanja konkretno: zamjenom kotla na lož ulje s dva plinska bojlera. Sve to rezultiralo je smanjenjem godišnje potrebe toplinske energije za grijanje i smanjenjem emisije CO2. Kvalitetnijem životu i radu u školi pridonosi i nova, moderna i energetski učinkovita LED rasvjeta. Nakon rekonstrukcije školske zgrade učenici, nastavno i ostalo osoblje škole imaju bolje uvjete za rad u obnovljenoj zgradi, a  uštede su postignute u potrebnoj energiji za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 17,7 t.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 846.151,75 kune od čega su osigurana sredstva iz fondova Europske unije u iznosu 411.328,60 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 193.124,05 kune i Osječko-baranjska županija s 241.699,10 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada izgrađena 1979. godine prešla je iz energetskog razreda D u B.

Opširnije

Završena energetska obnova zgrade Druge srednje škole Beli Manastir na adresi Školska 3, Beli Manastir

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Druge srednje škole Beli Manastir  te je obavljen tehnički pregled zgrade čime je uspješno završen ovaj projekt.

Projektom rekonstrukcije izvedena je izmjena postojeće aluminijske stolarije novom, toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa prema tavanu, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje kao i emisija CO2. Nakon rekonstrukcije školske zgrade učenici, nastavno i ostalo osoblje škole imaju bolje uvjete za rad u obnovljenoj zgradi, a uštede su postignute u potrebnoj energiji za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 73,04%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.399.285,15 kuna od čega su osigurana sredstva iz fondova Europske unije u iznosu 857.010,75 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 427.440,10 kune i Osječko-baranjska županija s 114.834,30 kune. Nakon rekonstrukcije školska zgrada izgrađena 1965. godine prešla je iz energetskog razreda D u B, a ostvarene uštede dalje će se preusmjeravati na unaprjeđenje nastave i radnih uvjeta u školi.

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opširnije

„Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ (KK.08.1.1.02.0015)

jelena

Projekt je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja, čime se planira smanjiti broj upućivanja u bolnice kao i poboljšanje uvjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo, kao i kod koncesionara.

Trajanje projekta: 30 mjeseci. Razdoblje provedbe: 01. prosinca 2017. - 01. lipnja 2020. godine.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, dok su domovi zdravlja, čiji je ona osnivač, korisnici rezultata projektnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 23.899.295,09 kuna.

Izvori financiranja: bespovratna sredstava EU - 20.029.166,70 kuna (85%); sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - 2.474.191,18 kn, sredstva Osječko-baranjske županije - 1.395.937,21 kn.

Dom zdravlja Osijek, korisnik je projektnih aktivnosti Projekta, koje imaju za cilj podizanje razine kvalitete primarne zdravstvene zaštite, kroz ulaganja u infrastrukturne zahvate (rekonstrukcija, adaptacija) na objektima, opremanje ambulanti, ordinacija i zdravstvenih stanica novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom i edukaciju liječnika.

Ukupno procijenjeno ulaganje u Dom zdravlja Osijek iznosi 5.490.793,75 kn:

  • Infrastrukturni radovi - 2.877.543,75 kn. Radovi uključuju izgradnju rampi za osobe s invaliditetom na sedam lokacija, za pristup ordinacijama u Antunovcu, Ernestinovu, Cepinu (3 komada), Erdutu, Retfali, Jugu II (2 komada) i Reisnerovoj ulici u Osijeku te ugradnju dizala ili podizne platforme na tri lokacije, u Čepinu, Retfali i Jugu II;
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije - 72.450,00 kn, za adaptaciju objekata/zgrada zdravstvenih ambulanti Doma zdravlja Osijek;
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme – procijenjene vrijednosti od 1.772.000,00 kn. Oprema je namijenjena djelatnostima obiteljske/opće medicine, ginekologije i pedijatrije. Za dio opreme u vrijednosti od 1.238.736,25 kn postupak javne nabave je završen, a odnosi se na nabavu (1) UZV opreme u vrijednosti od 638.748,75 kn (3 komada pedijatrijskog ultrazvučnog aparata s mikrokonveksnom sondom) i nabavu (2) kardiološko-pulmološke opreme u vrijednosti od 599.987,50 kn (31 komad defibrilatora AVD s ormarićem ukupne vrijednosti 581.250,00 kn, 1 EKG aparat s kolicima i držačem za kablove u vrijednosti od 18.737,50 kn). U tijeku je postupak nabave za ostalu medicinsko-tehničku opremu.
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme za Koncesionare Doma zdravlja Osijek -- procijenjene vrijednosti od 705.800,00 kn;
  • Edukacija liječnika Doma zdravlja Osijek – procijenjene vrijednosti od 63.000,00 kn. Predviđena je edukacija tri liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike Color Dopplera.
Top