UVOĐENJE U POSAO ZA ENEREGETSKU OBNOVU JOŠ 4 ZGRADE JAVNE NAMJENE

218 2

U prostorijama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije 21. kolovoza 2019. godine održan je sastanak na kojem su četiri izvođača radova uvedena u posao na izvođenju radova energetske obnove 4 zgrade javne namjene na području Županije.

U posao su uvedeni izvođači radova na energetskoj obnovi zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Osijek čiju obnovu izvodi tvrtka Fasader boja d.o.o., zgrade Elektrotehničke i prometne škole Osijek čiju obnovu izvodi tvrtka Zuber d.o.o., zgrade Osnovne škole Lug čiju obnovu izvodi tvrtka Ukras d.o.o. i zgrade Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka Područna škola Beketinci čiju obnovu izvodi tvrtka Utvrda d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 24.813.680,92 kune, a rok izvedbe radova je 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Ovim je započela energetska obnova 19 zgrada javne namjene a slijedi uvođenje u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 16 zgrada javne namjene na na području Osječko-baranjske županije.

 

 

POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT ISTRAŽIVANJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

geotermalni

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije“ potpisan je 26. srpnja 2019. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Osječko-baranjske županije.

Cilj Projekta je izrada studijsko-tehničke dokumentacije geotermalnog potencijala cijelog područja Osječko-baranjske županije koja će predstavljati osnovu za provedbu daljnjih istraživanja i ulaganja u korištenje geotermalne energije. Glavni rezultat projekta bit će odabir najperspektivnijih lokacija za eksploataciju geotermalnih voda unutar postojećih prostornih planova i potreba specifičnih područja s ciljem definiranja zona interesa. U zonama interesa izdvojit će se lokacije povoljne za planiranje detaljnih istraživanja te izraditi financijska procjena daljnjih istražnih radova uzimajući u obzir tehničke aspekte i namjenu korištenja geotermalne energije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.201.000,00 kunu, od čega Europska unija sufinancira 2.720.850,00 kuna. Početak projekta je 1. kolovoz 2019. godine, predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Korak bliže ulaganju u širokopojasni Internet

Provedena je prva i započela je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020.

U prvoj fazi provedbe Poziva, Osječko-baranjska županija, kao nositelj projekta (NP), dostavila je Iskaz interesa te Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, označen kao Područje Osijek C, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo i javno objavilo na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova.

Javno je objavljen i PRŠI za područje grada Valpova, označen kao Područje Osijek B, koji obuhvaća i područja grada Belišća i općina Bizovac i Petrijevci, čiju je izradu također financirala Osječko-baranjska županija.

U drugoj fazi (Javni poziv-dostava prijava), potencijalni investitori prijavom svoga poslovnoga prijedloga sudjeluju u postupku pred-odabira, kako bi u završnoj fazi mogli dostaviti konačne projektne prijedloge. Provedba PRŠI-ja na području Osječko-baranjske županije, predviđa investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatora, uz aktivnu podršku dionika lokalne i regionalne samouprave. Visina ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu za Područja A i B procjenjuje se na 226,9 mil. kuna. Rok za objavu Liste prihvatljivih investitora je 22. studenog 2019. godine.

Uspješnom provedbom prvog koraka, stvorene su pretpostavke za nastavak procesa odabira potencijalnog investitora za ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu vrlo velikih brzina, budući da prijavitelji u drugoj fazi mogu podnijeti prijave samo za one PRŠI-je koji su javno objavljeni, a na temelju provedenog Javnog poziva – iskaz interesa.

IMG 2943

ENERGETSKA OBNOVA 16 ZGRADA JAVNE NAMJENE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

IMG c8ab03bdd04b453a10802ece6af0cf59 V

 

Na sastanku održanom 26. srpnja 2019. godine pet izvođača uvedeno je u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 8 objekata javne namjene na području Osječko-baranjske županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi osnovnih škola Vladimir Nazor, područne škole Čepinski Martinci i Antunovac, područne škole Ivanovac koju izvodi tvrtka FIND-ING d.o.o., obnovi zgrade Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek, zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i zgrade I. gimnazije Osijek, koju izvodi tvrtka Izo građenje konzalting d.o.o., obnovi osnovne škole Petrijevci koju izvodi tvrtka EMAX d.o.o., obnovi osnovne škole Gorjani koju izvodi tvrtka Ukras d.o.o. i obnovi Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci koju izvodi tvrtka Elektro-knochl d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 19.715.829,31 kunu, a rok izvedbe radova je 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Uz već ranije uvedene izvođače radova u posao započela je energetska obnova 16 zgrada javne namjene u vlasništvu Osječko-baranjske županije.

POČINJU RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI JOŠ 8 OSNOVNIH ŠKOLA

Nakon što su potpisani ugovori o izvođenju radova energetske obnove, 23. srpnja 2019. godine je u prostorijama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, održan sastanak s izvođačima radova. Tema sastanka bila je uvođenje u posao na izvođenju radova energetske obnove za 8 osnovnih škola na području Županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi osnovnih škola Laslovo i Josipa Antuna Čonlića, Đakovo čiju obnovu izvodi tvrtka Fasader Boja d.o.o., obnovu osnovne škole Dore Pejačević, izvodi tvrtka Kometajn Gradnja, obnovu osnovnih škola J. J. Strossmayera, Đurđenovac i Vladimir Nazor, Feričanci izvodi tvrtka EMAX d.o.o., obnovu osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo zgrade razredne nastave izvodi tvrtka Elektro-knochi d.o.o., obnovu osnovne škole Lug izvodi tvrtka FIND-ING d.o.o. te obnovu osnovne škole Petrijevci, područne škole Satnica izvodi tvrtka K.M.D. servis d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 26.941.541,44 kune, a rok izvedbe radova je 10 mjeseci od dana uvođenja u radove.

slika uvodjenjeu radove

Top