Župan i vijećnici Županijske skupštine zahtijevaju ubrzanje postupka za izgradnju nove zgrade Srednje škole Donji Miholjac

12 rujna 2019

Vijećnici Osječko-baranjske županije, na danas (12. rujna 2019. godine) održanoj sjednici Županijske skupštine, jednoglasno su podržali zaključak kojim se od ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak zahtijeva žurno pokretanje svih potrebnih radnji za početak izgradnje nove zgrade Srednje škole Donji Miholjac. U dopisu koji potpisuju župan Ivan Anušić i predsjednik Županijske skupštine Dragan Vulin ističe se:

“Kako je od sastanka predstavnika Osječko-baranjske županije s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva u Zagrebu proteklo više od godinu dana, a na  kojemu je utvrđena prijeka potreba izgradnje škole u Donjem Miholjcu, kao i mogući udjeli u financiranju cjelokupne investicije (Republika Hrvatska 70 %, Osječko-baranjska županija 20 % i Grad Donji Miholjac 10 %) cijenimo nužnim ukazati na činjenicu da je otpočela još jedna školska godina u 90 godina starim prostorima Srednje škole Donji Miholjac, a koji direktno ugrožavaju sigurnost i zdravlje učenika, a time nepovoljno djeluju i na odvijanje samog odgojno-obrazovnog procesa u cjelini.

Cijenimo kako nije potrebno posebice ukazivati na odgovornost svih nas nadležnih da otklonimo postojeće stanje u slučaju bilo kakve ugroze po učenike i zaposlenika škole. Slijedom navedenoga, upućujemo zamolbu svim nadležnim državnim tijelima da s posebnom pozornošću prihvate ovu inicijativu, a koja svoje uporište između ostalog ima i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.“

Raspravu o problematici Srednje škole Donji Miholjac na sjednici su potaknuli vijećnici Zvonko Pongrac i Dražen Trcović, kojima je župan Ivan Anušić odgovorio da je Osječko-baranjska županije u zadnjih godinu dana poduzela niz aktivnosti i odluka kako bi napokon počela izgradnja nove školske zgrade, no iz Ministarstva još nije stigao nikakav odgovor.

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja je već probilo sve rokove za raspisivanje javnog natječaja za izgradnju te škole. Nakon 10 mjeseci „dopisivanja“ nedavno smo dobili termin za sastanak kod ministrice, međutim i nakon toga opet čekamo jednu jedinu odluku, a to je da ministrica kaže da idemo u javni natječaj. Siguran sam da će projekt krenuti, ali već je mogao biti u visokoj fazi izgrađenosti. Ministricu upozoravamo da boravak djece u sadašnjoj školi postaje opasan za njihovo zdravlje i živote jer je to zgrada koja je u najgorem stanju od svih srednjih škola u Hrvatskoj - rekao je župan.  

Vijećnik Željko Macanić potom je predložio da se zbog ugrožene sigurnosti djece ministrici znanosti i obrazovanja uputi zajednički apel vijećnika za izgradnju nove škole, što je podržao vijećnik dr. sc. Nedjeljko Bosanac, dok je predsjednik Županijske skupštine Dragan Vulin predložio daljnje usuglašavanje klubova vijećnika, koje je završilo prihvaćenim zaključkom. Zamjenik župana Goran Ivanović je dodao kako je na razini Ministarstva dogovorena izgradnja tri školska centra, od kojih jedan u Donjem Miholjcu. - Sve je dogovoreno, novac je osiguran, projektna dokumentacija postoji, no Ministarstvo ne reagira, pa se početak investicije nepotrebno odgađa - kazao je Ivanović.

Na dnevnom reda 23. sjednice Županijske skupštine bilo je 19 točaka, a najviše pozornosti vijećnici su posvetili Prijedlogu Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije te Prijedlogu Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su vijećnici nakon rasprave također usvojili.

Naime, Osječko-baranjska županija uputila je zamolbu Ministarstvu državne imovine za darovanje nekretnina na prostoru bivšeg OLT-a, danas napuštenih i neiskorištenih prostora i objekata od kojih su neki stari više od sto godina te zahtijevaju značajnu intervenciju i ulaganje kako bi se prenamijenili. Osječko-baranjska županija izradila je koncept Programa revitalizacije "Brownfield" na tom području te planira osigurati financijska sredstava za provedbu tog programa od vitalne važnosti za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju. Na taj način želi se provesti nova demografska mjera, a planira se izgradnja 380 stanova za oko 1.600 stanovnika, novi društveni sadržaji poput zatvorenog kupališta (olimpijski bazen), muzeja, sportskih objekata te gospodarskih sadržaja (oko 150 poslovnih prostora za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo). Naravno, investicija se planira uz potporu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2021. -2027., kao i nacionalnih sredstava.

Prijenosom vlasničkih prava odnosno uknjižbom vlasništva predmetnih nekretnina u korist Osječko-baranjske županije, Županija može pokrenuti daljnje aktivnost za realizaciju predloženog programa, pa tako i za prijavu sufinanciranja iz fondova Europske unije.

Top