Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU:

Robe 

Radovi

Usluge

  

 


ARHIVA
Ovdje možete izvršiti pregled završenih postupaka javne nabave za 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. i 2019. godinu

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE

PONIŠTENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

Top