Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU:

Robe 

 

 

Radovi

 

Usluge

 

 


ARHIVA
Ovdje možete izvršiti pregled završenih postupaka javne nabave za 2014. 2015. 2016. i 2017. i 2018. godinu

IZJAVLJENE ŽALBE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE

PONIŠTENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

Top