Petak, 03 srpnja 2020

Izgrađena Akumulacija Kešinci, a počinje još veća investicija, aglomeracija Semeljci

Nakon dvogodišnje izgradnje danas (3. srpnja 2020. godine) otvorena je višenamjenska akumulacija Kešinci, ukupne površine 60 hektara te projektirana za obranu od poplava, navodnjavanje, ribogojstvo, rekreaciju i sport. Površina akumulacija je 593.000 m2, ukupnog volumena 1.758.700 m3, s maksimalnom kotom uspora 107,10 m n.m. kod pojave 1.000-godišnjeg vala. Duljina brane u kruni je 276,80 metara, na najvišem dijelu ima 12 metara, a široka je pet metara. Pregradno mjesto udaljeno je oko 300 metara od Semeljaca te je izrađena pristupna cesta, kao i 1,5 km ceste prema Kešincima.

Svečanom otvaranju akumulacije nazočili su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, načelnik Općine Semeljci Grga Lončarević i drugi uzvanici.

- Realizacija ove investicije, vrijedne 16,2 milijuna kuna, donijet će niz benefita žiteljima Općine Semeljci, kao i Osječko-baranjske županije. Osim što doprinosi većoj sigurnosti od poplava, akumulacija će sigurno preko navodnjavanja potaknuti poljoprivrednu proizvodnju, a sada se stvaraju i preduvjeti za turističke, ribolovne i sportske sadržaje u ovoj općini - rekao je župan Anušić. Poručio je kako je za razvoj Osječko-baranjske županije važna realizacija projekata, a u tijeku su projekti vrijedni više milijardi kuna kojima se osigurava bolje sutra ove županije.

Zoran Đuroković je dodao da su radovi na akumulaciji izvedeni u ugovorenom roku, a bolju zaštitu od poplava akumulacija donosi ne samo u Općini Semeljci nego i nizvodnim općinama. - Akumuliranje ovih količina vode omogućit će navodnjavanja poljoprivrednih površina, kao i sport i rekreaciju. Akumulacija će tako doprinijeti razvoju općine i ostanku ljudi, a isto tako radimo i projekt aglomeracije Semeljci, vriiedan više od 200 milijuna kuna. Njime rješavamo sustav odvodnje, a trajno ćemo riješiti pitanje arsena u vodi na području Općine Semeljci, za što trebamo dovesti vodu preko crpilišta Trslana nedaleko od Đakova. Tada ćemo imati u potpunosti završene sustave odvodne i javne vodoopskrbe, a kruna svega je akumulacija - istaknuo je.

- Ljudi na području Općine Semeljci bave se poljoprivredom. Nemamo turističkih atrakcija, pa će akumulacija Kešinci donijeti velike koristi ne samo u obrani od poplava i poljoprivredi, nego i za sportske, rekreativne i turističke aktivnosti. Za nas je to izuzetno velika investicija, 16 milijuna kuna znači pet proračuna općine, a sada se radi javna nabava još veće investicije Hrvatskih voda na ovom području, odvodnje i vodoopskrbe u vrijednosti više od 200 milijuna kuna. Zahvalni smo na ulaganjima tako velikih sredstava i mislim da će to biti dovoljan razlog da naši ljudi ostanu u ovoj sredini te se bave poljoprivredom i ostalim aktivnostima koje će im osigurati normalan život - rekao je načelnik Lončarević.

Top