Ponedjeljak, 30 prosinca 2019

Nakon subvencija kamate na stambene kredite 0,49 do 1,2 posto

Osječko-baranjska županija je jedina hrvatska županija koja je osmislila i provodi projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Osječko-baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području županije. Korisnik kredita može biti hrvatski državljanin koji nema ili njegov bračni drug, izvanbračni drug, odnosno partner nema za život uvjetan stan ili kuću ili ima stan ili kuću koju želi prodati radi kupovine većeg stana ili kuće. Pri tomu Županija subvencionira jedan posto kamata na odobreni kredit poslovne banke s kojom Županija zaključi ugovor o poslovnoj suradnji u prvih 10 godina otplate kredita, a minimalni rok otplate kredita je 15 godina.

Na poziv župana Ivana Anušića, u dodatno subvencioniranje kamate ubrzo se uključilo šest jedinica lokalne samouprave (gradovi Osijek i Beli Manastir te općine Bilje, Erdut, Koška i Magadenovac), a od 1. siječnja 2020. godine i gradovi Đakovo i Valpovo te Općina Kneževi Vinogradi. Tako je danas, 30. prosinca 2019. godine, zamjenik župana Goran Ivanović potpisao Sporazum o suradnji u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ sa zamjenikom gradonačelnika Đakova Antunom Galićem, zamjenicom gradonačelnika Valpova Anom Brajnović te načelnikom Općine Kneževi Vinogradi Vedranom Kramarićem.

- Jedina ispravna politika je politika činjenja, a ova mjera i kreditna linija Osječko-baranjske županije daje nadu i u demografskom smislu. Mjera se provodi od travnja i već se vide efekti, odnosno do sada je kupljeno 65 nekretnina, što je i znak da će te obitelji ovdje ostati. I ovoga puta apeliramo na ostale jedinice lokalne samouprave da se uključe u projekt, jer uz naše zajedničko subvencioniranje korisnicima na kraju ostaje kamata od 0,49 do 1,2 posto - rekao je zamjenik župana Goran Ivanović.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović ističe da je Osječko-baranjska županija pokrenula ovaj projekt kao odgovor na demografska kretanja, kao i potrebe gospodarstva. Županija je potpisala ugovor o poslovnoj suradnji sa sedam banaka (Agram banka d.d., Erste&Steiermarkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Podravska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.) čije se kamate na stambene kredite kreću u rasponu od 2,49 do 3,20 %, od čega Županija preuzima 1 %.

- Ukupni kreditni potencijal je 50 milijuna kuna, a najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000,00 kuna. Do 27. prosinca ove godine Povjerenstvo je odobrilo 65 zahtjeva za subvencije na stambene kredite, od toga je 56 zahtjeva s područja koje dodatno subvencioniraju jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos odobrenih kredita koji su subvencionirani je oko 24,5 milijuna kuna, a subvencionirani iznos kredita je gotovo 21 milijun kuna. Do sada je na taj način kupljeno 35 stanova i 30 kuća - ističe pročelnica.

Top